รู้จัก กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ธุรกิจของเรา ข่าวสารความเคลื่อนไหว
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ ประวัติความเป็นมา เหตุการณ์สำคัญ
คุณสุรีย์ อัษฎาธร

คุณสุรีย์ อัษฎาธร หรือที่รู้จักกันดีในนาม “เถ้าแก่หลิ่น” หรือชาวต่างชาติขนานนามท่านว่า “Thailand’s King of Sugar” ผู้มีความสามารถในเชิงการช่าง ได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านช่างกลึงเหล็กประดิษฐ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่หายาก และมีราคาแพงสำหรับผลิตน้ำตาลขึ้นมาใช้เองเป็นผลสำเร็จ โดยไม่ต้องพึ่งพาการสั่งซื้อและนำเข้าเครื่องจักรจาก ต่างประเทศแต่อย่างใด

ความเป็นมา

BACKGROUND
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ได้เริ่มต้นกำเนิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะนั้น ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตการณ์น้ำตาลขาดแคลนแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายสนับสนุนให้เอกชนก่อตั้งโรงงานน้ำตาลเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าว แต่ภาคเอกชนส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาเรื่องต้นทุนค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงมาก ในขณะที่ คุณสุรีย์ อัษฎาธร มีความรู้และความสามารถด้านช่าง สามารถผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่หายากและมีราคาแพงสำหรับการผลิตน้ำตาลทรายเป็นผลสำเร็จ จึงได้จัดตั้ง “บริษัท ร่วมกำลาภ จำกัด” ขึ้น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2489 ที่บริเวณซอยพร้อมพงษ์ ริมคลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นโรงงานน้ำตาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย
TRR Industry

ธุรกิจของเรา

OUR BUSINESS

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมายาวนานที่สุดในประเทศไทย
และยังได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นๆอีกมากมาย

 
   
กำลังผลิตต่อวัน
276,935 ตัน
การผลิตจนถึงปัจจุบัน
4,741,231,563

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรืองมีโรงงานน้ำตาลในเครือ ทั้งหมด 10 โรงงาน
ซึ่งเป็นกลุ่มน้ำตาลที่มีกําลังการผลิตสูงที่สุดในประเทศไทย

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

NEWS